HP4

Prejsť na obsah
HP4® inteligentný povlak odrážajúci teplo
DÝCHAJÚCA IZOLÁCIA
HP4® je disperzný povlak založený na úplne novej technológii, ktorý vďaka svojej schopnosti odrážať teplo je vhodný na odrážanie tepla v interiéroch. Výrobok sa nanáša na povrch, ktorý chceme izolovať pomocou nami vyvinutého mimoriadne priľnavého a priedušného spojiva. Špeciálny materiál nášho produktu odráža sálavé teplo (70-90%) znižujúc tým aj pohlcovanie tepla stenou. Tento nový typ izolácie vedie k významným úsporám energie.
 
HP4® z dôvodu svojich mimoriadnych vlastností je schopný vo vysokej miere znižovať a predísť problémom spôsobeným parou a splesnením.
VONKAJŠIA STRANA
Účinok je samozrejme dvojstranný, chlad prichádzajúci zvonka povlak tiež odráža. Prenikajúce množstvo zabezpečuje optimálny prechod medzi teplotou steny a okolia. Preto sa na stene neusadí para, dokonca stena zostáva neustále suchá.
VNÚTORNÁ STRANA
 

70-90% tepla sálajúceho z interiéru sa odrazí z povlaku
 

Zvyšné sálajúce teplo sa dostane do steny a tak zabezpečuje jej optimálnu teplotu.
Produkt HP4® je možné naniesť striekaním aj gletovaním. Materiál je potrebné naniesť v tenkej 0,5 – 1 mm vrstve na stenu a tak je schopný odrážať naspäť do miestnosti 70-90% sálavého tepla. V teplých mesiacoch tak znižuje prehriatie miestnosti, v zimných mesiacoch zabezpečuje rovnomerné, rýchle zohriatie miestnosti, optimálnu distribúciu tepla a z dôvodu odrazeného tepla aj príjemný pocit tepla.
Povlak HP4® v prípade interiérových povrchov slúži na zlepšenie pocitu tepla, na zabezpečenie vhodnej tepelnej izolácie a na znižovanie splesnenia spôsobeného parou a tepelnými mostmi. Z dôvodu jej nadmernej priľnavosti je možné aplikovať a nanášať na širokú škálu povrchov. Je použiteľný takmer na všetky typy povrchov stien. Na základe praktických skúseností v takto zateplených miestnostiach je možné dosiahnuť výraznú, až 30-40%-nú úsporu energií.     
Interiérové omietané a vyhladené steny, betónové povrchy, sadrokartónové, drevené, kovové a sklené povrchy. (Odporúčame použiť adhézny mostík)
Nanášanie povlaku HP4® z dôvodu jej jednoduchej obsluhy je možné aj bez vyhľadania odborníka. HP4® je látka bielej farby s pastovou konzistenciou.
 
Je možné pretrieť disperznou paropriepustnou farbou. V prípade potreby je možné látku sfarbiť farebnou pastou.
 
HP4® je možné naniesť klasickým gletovaním alebo strojovým striekaním. Po vyschnutí – v závislosti od teploty – po 4 hodinách je možné brúsiť a maľovať.
 
Produkt je na vodovej báze, preto v závislosti od spôsobu nanášania je riaditeľný vodou v 2-25%. (V prípade nadmerného riadenia stráca vlastnosti).
 
HP4® nie je mrazuvzdorný, pred aplikáciou skladujte na mieste chránenom pred mrazom (nad +5oC). Po aplikácii zabezpečuje žiadaný teploodrážajúci a tepelnoizolačný účinok medzi teplotami +100oC a -30oC.
Objavením nových materiálov a technológií viac a viac vzdelaných a skúsených odborníkov odporúča interiérovú izoláciu. Použitie pokrokového interiérového izolačného povlaku (HP4®) má viac výhod oproti zaužívaným vonkajším aj predchádzajúcim vnútorným izoláciám. Pozrime sa na tie výhody.
Povlak HP4® vďaka svojej extrémnej schopnosti prepúšťať a absorbovať paru, vysušuje pôvodnú vnútornú stranu steny, preto para nachádzajúca sa vo vzduchu nemôže spôsobiť splesnenie. Vnútorná izolácia (HP4®) nezabraňuje tomu, aby sa stena v istej miere zvnútra zohriala, preto časť interiérového tepla sa dostane do vnútornej časti steny, preto vodovodné potrubia nachádzajúce sa v stene nie sú vystavené mrazu, stena sa nedostane pod „bod mrazu“. (Kompletný systém, stena a povlak HP4® tvoria zložitý „živý“ systém, ktorý v potrebne miere dýcha, vetrá, správne vyrovnanie pár a požadované minimálne vyrovnanie teploty zostávajú zachované).
 
-          HP4® účinne zabraňuje aj letnému prehriatiu.
 
-          Povlak HP4® sa nanáša na vnútornú stranu steny len v 1 mm
           hrubej vrstve preto sa nezmenšuje interiér nášho bytu a domu.
Nadmieru dôležitá je aj nehorľavosť produktu HP4®. Väčšina vonkajších a vnútorných izolácií z polystyrénu alebo z inej syntetickej látky je horľavá, vo väčšine prípadov prenášajú plameň, čoho smutným dôkazom sú občasné požiare panelových bytoviek. V prípade HP4® sa toho nemusíme obávať.
Viacerí nevedie ale vonkajšie vláknité izolačné tabule (napríklad materiály ako sklená a kamenná vata) sú nadmieru citlivé na vlhkosť. Ak sa voda dostane do izolačného materiálu (lebo napríklad odkvapy sú poškodené) tak sa môže účinnosť izolácie drasticky znížiť (až o 70%!), pretože tieto materiály prakticky využívajú zlú teplovodivosť vzduchu. Navyše voda táto voda sa vyparuje veľmi pomaly, pretože tieto vonkajšie izolácie majú schválne parotesné vyhotovenie. V prípade HP4® sa samozrejme tento problém neprichádza do úvahy, pretože izoláciu tu zabezpečuje vákuum nachádzajúci sa v drobných keramických guličkách, preto tento materiál sa vie zbaviť extrémne vysokého množstva pár (až 300-350 g/deň/m2) kvôli jej veľkej ploche.
Aplikácia HP4® je jednoduchá: je možná aj po domácky , nie je potrebné lešenie, prácu môžeme vykonať aj použitím menšieho množstva materiálu, dokonca si môžeme spraviť aj to, že – v závislosti od finančných možností –povlak HP4® aplikujeme len v určitých miestnostiach. Povrch izolácie je estetický, materiál je možné aj sfarbiť, preto nie je potrebná krycia vrstva, náter, tapeta alebo iné stenové obloženie.
Steny letohrádok, chát – ak ich využívame len zriedkavo – sa rýchlo prehrejú. HP4® nielen izoluje, ale zároveň tvorí plochu so schopnosťou tepelnej reflexie, odrážania tepla. To zabezpečuje doposiaľ najkomfortnejší pocit v zaizolovanom byte. Odrážané sálavé teplo nezohrieva vzduch ale priamo predmety a osôb nachádzajúcich sa v byte. Zo svojich skúseností môžeme povedať, že spôsobuje doposiaľ neznámi pocit.  
(Úplná technická dokumentácia a karta bezpečnostných údajov sú dostupné tu )
 
-          povrchová charakteristika: sivobiela farba
 
-          hustota: 0,25 g/cm3
 
-          tepelná vodivosť: 0,041 W/(mK)
 
-          priľnavosť: >0,4 N/mm2
 
-          priepustnosť vodných pár: 300-350 g/deň/m2
 
-          hodnota sd: 0,07 m
 
-          čas schnutia 1 mm hrubej vrstvy: 30 min
 
-          schnutie na dotyk: 30 min
 
-          vysušený stav: cca. 4 hodiny v závislosti od teploty vzduchu
 
-          možnosť zafarbiť a brúsiť: 4 hodiny
 
-          spotreba materiálu: 0,4 kg/m2/mm
 
-          min. aplikovateľná vrstva: 0,5 mm
 
-          riadidlo: voda, maximálne 2-25%, v prípade nadmerného
           riedenia stráca adhézne vlastnosti
 
-          odporúčaná teplota pri aplikácii: od + 5 oC do + 50 oC
 
-          balenie: plastové vedro s objemom 5, 10 a 18 litrov
 
-          minimálna životnosť povlaku po aplikácii: 15 rokov
1liter =1-1,5 m2 v závislosti od technológie aplikácie.
Plastové vedro s objemom 5, 10 a 18 litrov
HP4® skladujeme v továrenskom balení v temperovaných skladových priestoroch po dobu 1 roka.
Chráňme pred mrazom. Teplota skladovania a prepravy: od + 5 oC do + 65 oC
Produkt je možné skladovať v neotvorenom obale do 1 roka od dátumu výroby.
Produkt nie je škodlivý pre životné prostredie a na ekológiu. Nie je zaradený medzi látky nebezpečné pre zdravie. HP4® v prípade správnej aplikácie nie je škodlivý pre ľudský organizmus a zdravie.
Interiérový povlak HP4® je nehorľavá a nevýbušná látka.
Identifikátor: JA-001/2010-1
testovacie laboratórium: TÜV SÜD KERMI Kft. Oddelenie chemikálií
Adresa: 1043 Budapest, Dugonics u. 11
Prvá typová analýza: R-212134
Kontrola výroby a konečného produktu:
Podľa normy vzťahujúcej sa na produkt.
GNG Images s.r.o.
Komárňanská 46
947 01 Hurbanovo
IČO:35965169
DIČ:2022090686
IČDPH:SK2022090686
info@hp4.sk
Návrat na obsah